1980 donerade Holger Crafoord initialt 3 milj kr till Crafoordska stiftelsen med uppgift att:

1980 donerade Holger Crafoord initialt 3 milj kr till Crafoordska stiftelsen med uppgift att:

utan vinstsyfte för en viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål...

Holger Crafoord och H.M. Konungen Gustaf VI Adolf på Åkerlund & Rausings fabrik i Lund 1963

Laget som gjorde engångsnjuren möjlig - professor Nils Alwall, fabrikör Arne Johansson, ingenjör Lennart Östergren, ingenjör Olof Hagström och överingenjör Carl-Axel Björkengren runt Holger Crafoord, vid presentationen på Gambro i Lund den 5:e april 1966.

Familjen Crafoord i villan på Tunavägen 5 i Lunds professorstad 1946. Holger, Anna-Greta, Birgitta, Katarina och Margareta.

Holger Crafoords laganda gällde både i arbetet och på fritiden.
Här som målvakt i Åkerlund & Rausings fotbollslag 1951.

Crafoordska stiftelsens huvudsakliga mål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning.

Stiftelsen grundades 1980 av Holger Crafoord. Sedan starten har mer än 1,4 miljarder SEK delats ut.

Vetenskaplig forskning

Crafoordska stiftelsens huvudsakliga mål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning.

Ansökningsperiod 2016

Ansökningsperiod

15 december - 2 februari

Beslut meddelas

1:a veckan i Juni

Till ansökan och information 

Övriga bidrag

Stiftelsen stödjer även följande ändamål till förmån för allmänheten: humanitära/sociala skäl eller handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier / utbildning samt barn och ungdomsfostran.

Ansökningsperiod 2017

Ansökningsperiod

3 juli - 7 september

Beslut meddelas

1:a veckan i december

Till ansökan och information 

Jubileumsforskningsprojektet Peder Winstrup

Jubileumsforskningsprojektet Peder Winstrup

– ett personligt och tvärvetenskapligt möte med mannen som såg till att Lund fick ett universitet

Läs hela artikeln »

Beviljade anslag våren 2016

Crafoordska stiftelsen beslöt vid sitt styrelsemöte den 23 maj att anslå 60,7 miljoner till vetenskaplig forskning.

Läs mer »

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2017-02-02 kl. 16:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2016-12-15 kl. 09:00

Till ansökan 

2017 års ansökningsperiod är avslutad

Aktuellt på Crafoord

30 maj 2016

Beviljade anslag 2016

2016 års anslag till vetenskaplig forskning har publicerats och totalt har Crafoordska stiftelsen anslagit 60,7 miljoner kr.

Mer info »

7 februari 2016

Crafoordprisen i matematik och astronomi 2016

Crafoordpriset i matematik tilldelas Yakov Eliashberg, USA, och Crafoordpriset i astronomi tilldelas Roy Kerr, Ny...

Mer info »

4 februari 2016

Crafoords vetenskapsluncher 2016

Välkommen till en serie lunchföreläsningar om spännande medicinsk forskning!

Mer info »

16 december 2015

Stor donation säkrar Winstrupprojektet

Intresset för Peder Winstrups mumie fortsätter att växa. Tack vare donationer är projektet nu säkrat, vilket skapar förutsättningar för såväl fler ...

Mer info »

14 december 2015

Crafoordska stiftelsen anslår 14,5 miljoner

Crafoordska stiftelsen beslöt vid sitt styrelsemöte den 25 november att anslå 14,5 milj.kr till organisationer som stödjer följande ändamål till fö...

Mer info »