1980 donerade Holger Crafoord initialt 3 milj kr till Crafoordska stiftelsen med uppgift att:

1980 donerade Holger Crafoord initialt 3 milj kr till Crafoordska stiftelsen med uppgift att:

utan vinstsyfte för en viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål...

Holger Crafoord och H.M. Konungen Gustaf VI Adolf på Åkerlund & Rausings fabrik i Lund 1963

Laget som gjorde engångsnjuren möjlig - professor Nils Alwall, fabrikör Arne Johansson, ingenjör Lennart Östergren, ingenjör Olof Hagström och överingenjör Carl-Axel Björkengren runt Holger Crafoord, vid presentationen på Gambro i Lund den 5:e april 1966.

Familjen Crafoord i villan på Tunavägen 5 i Lunds professorstad 1946. Holger, Anna-Greta, Birgitta, Katarina och Margareta.

Holger Crafoords laganda gällde både i arbetet och på fritiden.
Här som målvakt i Åkerlund & Rausings fotbollslag 1951.

Crafoordska stiftelsens huvudsakliga mål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning.

Stiftelsen grundades 1980 av Holger Crafoord. Sedan starten har mer än 1,2 miljarder SEK delats ut.

Vetenskaplig forskning

Crafoordska stiftelsens huvudsakliga mål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning.

Ansökningsperiod 2014

Ansökningsperiod

15 december - 5 februari

Beslut meddelas

1:a veckan i Juni

Till ansökan och information 

Övriga bidrag

Stiftelsen stödjer även följande ändamål till förmån för allmänheten: humanitära/sociala skäl eller handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier / utbildning samt barn och ungdomsfostran.

Ansökningsperiod 2015

Ansökningsperiod

1 juli - 3 september

Beslut meddelas

1:a veckan i december

Till ansökan och information 

Habo Gård och Habostiftelsen

Habo Gård och Habostiftelsen

Habostiftelsen bildades 1966 och dess ändamål är att på Habo Gård utanför Lomma tillhandahålla lokaler och anläggningar, främst för personer med olika former av funktionsnedsättningar.

Läs hela artikeln »

Beviljade anslag 2014

Crafoordska stiftelsen beslöt vid sitt styrelsemöte den 21 maj att anslå 46,6 mkr till vetenskaplig forskning.

Läs mer »

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2015-02-05 kl. 16:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2014-12-15 kl. 09:00

Till ansökan 

2015 års ansökningsperiod är avslutad

Aktuellt på Crafoord

22 januari 2014

Hedersdoktorat till Ebba Fischer

Ebba Fischer, styrelseordförande i Crafoordska stiftelsen, har 2014 blivit utsedd till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten.

Mer info »

22 november 2013

Crafoordska skänker 10 miljoner till LUX

Crafoordska Stiftelsen har beslutat att stötta bygget av LUX, det nya humanist- och teologhuset i hörnet Sölvegatan/Helgonagatan. Pengarna, 10 milj...

Mer info »