1980 donerade Holger Crafoord initialt 3 milj kr till Crafoordska stiftelsen med uppgift att:

1980 donerade Holger Crafoord initialt 3 milj kr till Crafoordska stiftelsen med uppgift att:

utan vinstsyfte för en viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål...

Holger Crafoord och H.M. Konungen Gustaf VI Adolf på Åkerlund & Rausings fabrik i Lund 1963

Laget som gjorde engångsnjuren möjlig - professor Nils Alwall, fabrikör Arne Johansson, ingenjör Lennart Östergren, ingenjör Olof Hagström och överingenjör Carl-Axel Björkengren runt Holger Crafoord, vid presentationen på Gambro i Lund den 5:e april 1966.

Familjen Crafoord i villan på Tunavägen 5 i Lunds professorstad 1946. Holger, Anna-Greta, Birgitta, Katarina och Margareta.

Holger Crafoords laganda gällde både i arbetet och på fritiden.
Här som målvakt i Åkerlund & Rausings fotbollslag 1951.

Crafoordska stiftelsens huvudsakliga mål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning.

Stiftelsen grundades 1980 av Holger Crafoord. Sedan starten har mer än 1,2 miljarder SEK delats ut.

Vetenskaplig forskning

Crafoordska stiftelsens huvudsakliga mål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning.

Ansökningsperiod 2014

Ansökningsperiod

15 december - 5 februari

Beslut meddelas

1:a veckan i Juni

Till ansökan och information 

Övriga bidrag

Stiftelsen stödjer även följande ändamål till förmån för allmänheten: humanitära/sociala skäl eller handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier / utbildning samt barn och ungdomsfostran.

Ansökningsperiod 2015

Ansökningsperiod

1 juli - 3 september

Beslut meddelas

1:a veckan i december

Till ansökan och information 

Skissernas museum

Skissernas museum och Crafoordska stiftelsen

Skissernas Museum vid Lunds universitet är ett unikt museum för den skapande processen och konst i de offentliga rummen. Det är också Sveriges enda universitetsmuseum med samlingar av modern och samtida konst.

Läs hela artikeln »

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2015-02-05 kl. 16:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2014-12-15 kl. 09:00

Till ansökan 

2015 års ansökningsperiod är avslutad

Aktuellt på Crafoord

26 februari 2015

Crafoordska donerar 10 miljoner till SUS

Den 10 februari invigdes en ny operationsrobot, Anna-Greta, till vilken Crafoordska stiftelsen donerat 10 mkr

Mer info »

4 februari 2015

Crafoords vetenskapsluncher

Välkommen till en serie lunchföreläsningar om spännande medicinsk forskning!

Mer info »

19 januari 2015

Crafoordpriset i biovetenskaper 2015

I dag kan det låta självklart att våra arvsanlag är lika unika som våra fingeravtryck. Men när upptäckten gjordes på 1960-talet var den överraskand...

Mer info »

13 januari 2015

Prissumman för Crafoordpriset höjs till 6 miljoner

Crafoordpriset är ett internationellt vetenskapligt pris med ämnesområden som ska komplettera Nobelpriset. Nu höjs prissumman för det prestigefylld...

Mer info »

22 januari 2014

Hedersdoktorat till Ebba Fischer

Ebba Fischer, styrelseordförande i Crafoordska stiftelsen, har 2014 blivit utsedd till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten.

Mer info »